ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ತನ್ನ ಪಪ್ಪಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ.. ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ!

‘ರಷ್ಯಾಧಿಪತಿ’ ವಾದ್ಲಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಮೊಂಡ. ಈತ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರೋ ನರಮೇಧ, ಯುದ್ಧ…

ನನ್ನಾಕೆ ಜೀರೋ ಸೈಜಿನಾಕೆ

ಮಾತು ನನ್ನೋಳು, ಮೌನಾನು ನನ್ನೋಳು, ನೀರು ನನ್ನೋಳು, ಮುಂಗಾರು ನನ್ನೋಳು, ಮಾತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವವಳು ನೀನು. ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀ ನೆನಪಾದಾಗ…

ಬಾಲ್ಯದುದ್ಯಾನ

ಒಂದನೆ ತರಗತಿಗೆ ನಾನು ಬಲಗೈಯಿಂದ ಕಿವಿ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ತಲೆಬಾಗಿಸಿ ಸೆಣಸಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದೆ. ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾನು ಕೂಡ…

ಮಳೆ ಎಂದರೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬ ಖುಷಿ!

ಮಳೆ ಎಂದರೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಅಪ್ಪ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ…

ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದ ಊರಿನಲ್ಲಿ

ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮಾಯವಾದವು. ಬಟ್ಟೆ ಮಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಸಿದ್ಧಉಡುಪುಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾದವು. ದರ್ಜಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ…