ವಿರೂಪ‌ ದರ್ಶನ

ಕೆಲ ವಿಕಾರ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಬೆಕ್ಕು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಲು ಕುಡಿವಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜ್ಞಾನ ಸಹಿಸದವ ಕೈ ಬೆರಳ…

ವಿ ದ ಪೀಪಲ್‌ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ದೃಶ್ಯ ಕಲೆಗಿರುವ ತಾಕತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಲವಾಗಿ…